top of page

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

NARZĘDZIA I NARZĘDZIA DO ANALIZY OSÓB TRZECICH

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwości wniesienia sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

PRYWATNOŚĆ

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

UWAGA DO ODPOWIEDZIALNEGO ORGANU

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Pensjonat Seelos
Mieming 86
6414 Mieming

Telefon: +43 5264 5259
E-mail: info@pension-seelos.at

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed odwołaniem.

PRAWO DO SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. Ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

SSL lub SZYFROWANIE TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

SZYFROWANE TRANSAKCJE PŁATNOŚCI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek podania nam Twoich danych płatniczych (np. Numeru konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

INFORMACJA, BLOKOWANIE, USUWANIE

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

SPRZECIW REKLAMOWYCH POCZTÓW

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

CIASTECZKA

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których potrzebujesz (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie służące do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ i wersja przeglądarki

używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Czas żądania serwera

adres IP

Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

REJESTRACJA NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Dane wprowadzone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub koniecznych technicznie zmian, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Podstawą przetwarzania danych wprowadzonych podczas rejestracji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zarejestrowane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG ŚLEDZENIA

Ta strona korzysta z następujących zewnętrznych usług śledzenia:

Konwersja na Facebooku, STARY

Remarketing Google Adwords

Konwersja Google Adwords

Google Adwords dzwoni do OLD

Śledzenie Checkeffect (ncm.at)

Uniwersalne śledzenie Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia iw pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklamy Google opartej na zainteresowaniach, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

REMARKETING GOOGLE ANALYTICS

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami obejmującymi różne urządzenia Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami obejmującymi różne urządzenia Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe oparte na zainteresowaniach, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego poprzedniego użytkowania i zachowań podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. Tablecie lub komputerze).

Jeśli wyraziłeś zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym logujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby wspierać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe sprzeciwić się remarketingowi / targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; kliknij ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zebrane dane są podsumowywane na Twoim koncie Google wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić Google lub cofnąć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone z Twoim kontem Google (np. Ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się połączeniu), podstawą gromadzenia danych jest Art. 6 ust. 1 lit. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS I ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. Śledzenie konwersji. Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w tej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu użyciu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

„Pliki cookie konwersji” zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Piksel Facebooka

Nasza strona internetowa korzysta z piksela akcji odwiedzającego firmy Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

W ten sposób zachowanie odwiedzających stronę można śledzić po przekierowaniu na stronę internetową dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych środków reklamowych.

Gromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na wykorzystanie danych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamowych pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz dezaktywować reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

TAO

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej TAO. Dostawcą jest vioma GmbH („vioma”), Industriestr. 27, 77656 Offenburg, Niemcy.

TAO używa tak zwanych „plików cookie”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer vioma w Niemczech i tam przechowywane. vioma będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatora strony oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Vioma może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu vioma. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez vioma w sposób opisany powyżej oraz w celu określonym powyżej.

bottom of page